Stop met SWOT, ga voor TOWS

Stop met SWOT, ga voor TOWS

De TOWS matrix is een geweldig overzicht van alle strategische initiatieven die noodzakelijk zijn voor de groei en stabiliteit van de organisatie. TOWS begint waar de SWOT analyse ophoudt, na de constatering van de sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen om te zetten in strategische opties en acties om de sterktes te benutten, kansen te grijpen, de zwaktes te compenseren,  en op bedreigingen te anticiperen.  

De SWOT analysse, wie kent ‘m niet, al vanaf de 60 jarige gemeengoed binnen bedrijven. SWOT is een afkorting voor Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats en is een gestructureerde planningsmethode die deze vier elementen van een projecy of organisatie evalueert. Het wordt zoveel gebruikt omdat het makkelijk te begrijpen is en goed inzichtelijk maakt. Met de SWOT kan je sterke punten van de organisatie gaan inzetten, het verbeteren van zwakke punten, minimaliseren van bedreigingen en optimaal benutten van kansen. Maar het kan nu veel beter!

De TOWS analyse geeft inzicht in strategische opties

De TOWS analyse is een variant van de SWOT-analyse.  Ze hebben dezelfde afkortingen voor sterke en zwakke punten, kansen en bedreigingen.

TOWS-analyse koppelt interne- aan factoren om relevante strategische opties te helpen identificeren. Door de kansen en bedreigingen van de externe omgeving te combineren met de sterke en zwakke punten van de interne organisatie, kunnen we vier basisstrategieën bedenken. Het geeft dus inzicht om te zien hoe het kansen kan benutten, bedreigingen kan verminderen, zwakke punten kan overwinnen en sterke punten kan laten groeien.

 

Verschillende strategien

Met TOWS structureer je je denken om alle strategische perspectieven te bestrijken met bijbehorende actiepunten. In de binnenste 4 kolommen komen de items uit de SWO analyse samen:

Sterke punten combineren met kansen (SO):
Overweeg alle sterke punten uit de SWOT-analyse om te bepalen hoe deze interne kracht u kan helpen om elke externe kans te verzilveren.

Kracht / bedreigingen (ST):
Overweeg alle sterke punten uit de SWOT-analyse bij elke dreiging om te bepalen hoe elke interne sterkte u kan helpen elke externe dreiging te vermijden.

Zwakke punten combineren met kansen (WO):
Overweeg alle zwakke punten uit de SWOT-analyse om te bepalen hoe de interne zwakte kan worden geëlimineerd door externe mogelijkheid te benutten.

Zwakke punten combineren met bedreigingen (WT):
Overweeg alle zwakke punten uit de SWOT-analyse met elke bedreiging om te bepalen hoe beide kunnen worden vermeden.

Hoe vul je de TOWS matrix in?

De TOWS-matrix heeft nog steeds de SWOT vlakken die aan de buitenkant staan. In de buitenranden schrijf je dus de 

  • Strenghts (sterktes)
  • Weaknesses (zwaktes)
  • Opportunities (kansen)
  • Threats (bedreigingen)

Nu komen we bij het TOWS deel. In de nieuwe vlakken verbind je nu de delen van de SWOT met elkaar zoals bijvoorbeeld de Sterkte en Opportunities (SO). 

AamvalsstrategieStrengths / Opportunities strategies
Sterktes benutten om te profiteren van de kansen die je in de business en markt ziet.

Verdedigingsstrategie: Strengths / Threats strategies
Sterktes benutten om bedreigingen te minimaliseren of nog beter… te neutraliseren.

Aanvalskracht versterken: Weaknesses / Opportunities strategies
Zwaktes compenseren door nieuwe kansen maximaal te benutten.

Defensie versterken: Weaknesses / Threats strategies
Strategieën om zwaktes en bedreigingen te compenseren of neutraliseren.

Pin It on Pinterest