De Agile Pil voor een Agile mindset

De Agile Pil voor een Agile mindset

Je hele organisatie in een oogwenk een Agile mindset, wie wil dat nou niet? Zonder enige training, coaching of begeleiding het moeilijkste deel van je Agile transformatie opgelost. Niks 80% transpiratie en 20% inspiratie. Gewoon gelijk NU!

Een Agile mindset is de combinatie van (zichtbare en onzichtbare) gedragingen en uitingen die samen de cultuur van de Agile organisatie vormen.

Het Agile manifesto is hiervan de kern, zo eenvoudig te lezen maar zo moeilijk om echt helemaal eigen te maken. De transformatie naar een Agile organisatie wordt vaak aangevlogen over processen, tools, middelen. Het inzetten van deze middelen kan zeker helpen bij de start maar leidt niet direct tot de Agile mindset. Je begint eigenlijk achteraan.

De Agile Mindset in 1 pil

Soms zou je willen dat je manager, team of een medewerker de Agile mindset NU zou kunnen inbrengen. Dit kan vanaf nu met deze pil!

Let op: er zijn wel gevaren bij het gebruik:

  • Je wilt opeens veel meer face 2 face en telefonisch contact in plaats van gebruik te maken van Outlook / Jira etc
  •  Je werkt in kleine iteraties om snel in te kunnen spelen op veranderingen in plaats van volgen van een plan
  • Je oogkleppen gaan af…. je bent gericht op samenwerken met je omgeving in plaats van onderhandelen.

Zie de foto van de achterkant van het doosje rechts.

Doing Agile vs Being Agile

En je bent van Doing Agile naar Being Agile gegaan…. bijna beangstigend :-). Doing Agile gaat over het uitvoeren van de rituelen, events en het werken in een framework. Being Agile gaat over de Agile mindset. 

Als het gaat om het doorvoeren van de agile manier van werken dan is het simpelweg implementeren van nieuwe tools en processen geen geborgde oplossing voor een Agile mindset. Een agile cultuur binnen een organisatie heeft hele andere kenmerken en vraagt een gewogen maar ook een radicale en rebelse aanpak. Neem contact met ons op als je daar eens over wilt sparren.

Ps. Ik was in september 2019 bij Crisp in Stockholm en heb van hen dit doosje meegekregen. Alle credits aan hen

Goed of high performing Management Team, wat kies jij? Gebruik het MT manifesto

Goed of high performing Management Team, wat kies jij? Gebruik het MT manifesto

Een High Performing Management Team leidt tot een omgeving (organisatie) waar medewerkers het maximale uit zichzelf halen, tot maximale bloei en resultaat komen. En belangrijker: het leidt tot hogere klantwaarde en tevredenheid en dus tot een beter bedrijfsresultaat. Dit is geen utopie, maar met de juiste aandacht mogelijk!

Als we nadenken over leiderschap en leidinggeven als team, dan zijn in deze tijd andere waarden belangrijk dan de waarden in de 20e eeuw. De toenemende snelheid waarmee veranderingen en mogelijkheden op ons afkomen dwingen, de enorme complexiteit van benodigde oplossingen en de maatschappelijke en ecologische opgaven van deze en volgende generaties dwingen ons anders naar de organisatie te kijken. 

.

De meeste van ons kennen het Agile Manifesto. Vier zinnen met het woordje ‘boven’ ertussen. Daarbij is rechts goed en nodig, links is beter en leidt tot een high performing organisatie (en HPMT). Aan de rechterkant ben je manager en links ben je meer een leider zouden velen zeggen. En kan je zeggen dat rechts volstond en links nu in de 21e eeuw nodig is.

Toelichting per regel

Kwetsbaar & moedig boven Krachtig & sterk

Wat volstond: krachtig en sterk. Managers worden nog vaak beoordeeld op hun daadkracht, ego en macht en de mate waarin ze hun resultaten halen. De brandweerman zijn, alle besluiten nemen en inhoud gedreven op het vakgebied.

Wat nu nodig is: Een MT gaat echt stralen als ze Kwetsbaar & moedig durven te zijn. Leiders durven dan in hun MT kwetsbaar te zijn en vinden het gaaf dat een collega ergens beter in is, of ergens meer verstand van heeft. Zij hebben de moed om zo over onderwerpen niet direct een mening te hebben, te zeggen dat ze het niet weten, én ze durven een expert te vragen.  

Gemeenschappelijk belang boven Individueel presteren

Wat volstond: Individueel presteren. In een MT heeft iedere manager meestal een eigen “club”, “toko” of verantwoordelijkheid. Daar hoort vaak een budget- en prestatieverantwoordelijkheid bij.

Wat nu nodig is: Er ontstaat pas echt energie als het team gaat voor het Gemeenschappelijk belang. Als een management team samen gaat sturen, dan zijn ze als collega’s in staat om het gezamenlijke belang prioriteit te geven. Dat zie je in gezamenlijke afstemming en optimalisatie over de afdelingen heen.

Waarom en wat boven Hoe en wanneer

Wat volstond: Hoe en Wanneer. De manager is inhoudelijk sterk betrokken bij het werk en bepaalt hoe en wanneer het werk wordt gedaan.

Wat nu nodig is: Professionals pakken echt eigenaarschap als het MT stuurt op het Waarom en wat. Het Management Team draagt continu uit waarom de organisatie-eenheid bestaat, waartoe zij op aarde is en in het verlengde daarvan wat er geleverd gaat worden.

Vragen & onderzoeken boven Antwoorden & oplossingen

Wat volstond: Antwoorden & oplossingen. De manager als specialist zorgt voor snelheid; van managers wordt verwacht dat ze oplossingsgericht zijn en dat ze de antwoorden hebben op alle vragen die (door iedereen) gesteld worden.

Wat nu nodig is: medewerkers raken echt betrokken als leider door Vragen en onderzoeken: Leiders in het Management Team hebben een vragende en onderzoekende houding. Ze stellen open vragen, en vragen door, om te onderzoeken en te begrijpen. Daarnaast geven ze geen pasklare oplossingen. 

 

 

 

“Vraag ze niet een boot te bouwen maar verlangen naar de overkant”

.

Focus op klant en medewerker boven Efficiënte interne organisatie

Wat volstond: Efficiënte interne organisatie waarbij de manager gericht is op het zo efficiënt inrichten van de processen en zo efficiënt mogelijk inzetten van mensen en middelen.

Wat nu nodig is: Je bereikt veel meer (effectiviteit) met Focus op klant en medewerker. Waardering van klanten en medewerkers zijn de belangrijkste drijfveren. Leiders zijn primair gericht op het ondersteunen en faciliteren van de medewerker en effectief realiseren van klantwaarde.  

Transparant sturen in het nu boven Verantwoording achteraf

Wat volstond: Verantwoording achteraf. MT’s worden gedreven door de P&C-cyclus. Voor nieuwe initiatieven moeten nieuwe plannen worden opgeleverd en financiering worden geregeld. Mijlpalen volgen, stuurgroepen, etc.

Wat nu nodig is: Snel bijsturen door Transparant sturen in het nu. Leiders sturen bij in het kortste bijstuurmoment en daarmee niet achteraf (want dan ben je te laat). Daarbij zijn lange termijndoelen gekoppeld aan korte termijn resultaten. Hiervoor richten zij samen met de medewerkers een werkwijze in die maximale transparantie geeft op basis van meetgegevens en data.

Bouwen aan autonomie boven zelf besturen & besluiten

Wat volstond: Zelf besturen & besluiten. Het MT zit duidelijk aan het stuur en doet dit met behulp van uitgebreide analyses en voorstellen van medewerkers.

Wat nu nodig is: het MT kan bouwen aan autonomie door gestructureerd de vangrails van teams te vergroten. Het MT heeft een duidelijk beeld van waar de teams staan in termen van maturiteit. Als leiders individueel en MT gezamenlijk geven ze medewerkers autonomie die aansluit bij de volwassenheid.

Succes met toepassen in jouw MT!

 

Doorpraten om het werkend krijgen in jouw Management Team?

We denken graag met je mee. Vul onderaan deze pagina het contactformulier in en we nemen contact met je op!

Pin It on Pinterest