Goed of high performing Management Team, wat kies jij? Gebruik het MT manifesto

Goed of high performing Management Team, wat kies jij? Gebruik het MT manifesto

Een High Performing Management Team leidt tot een omgeving (organisatie) waar medewerkers het maximale uit zichzelf halen, tot maximale bloei en resultaat komen. En belangrijker: het leidt tot hogere klantwaarde en tevredenheid en dus tot een beter bedrijfsresultaat. Dit is geen utopie, maar met de juiste aandacht mogelijk!

Als we nadenken over leiderschap en leidinggeven als team, dan zijn in deze tijd andere waarden belangrijk dan de waarden in de 20e eeuw. De toenemende snelheid waarmee veranderingen en mogelijkheden op ons afkomen dwingen, de enorme complexiteit van benodigde oplossingen en de maatschappelijke en ecologische opgaven van deze en volgende generaties dwingen ons anders naar de organisatie te kijken. 

De meeste van ons kennen het Agile Manifesto. Vier zinnen met het woordje ‘boven’ ertussen. Daarbij is rechts goed en nodig, links is beter en leidt tot een high performing organisatie (en HPMT). Aan de rechterkant ben je manager en links ben je meer een leider zouden velen zeggen. En kan je zeggen dat rechts volstond en links nu in de 21e eeuw nodig is.

Toelichting per regel

Kwetsbaar & moedig boven Krachtig & sterk

Wat volstond: krachtig en sterk. Managers worden nog vaak beoordeeld op hun daadkracht, ego en macht en de mate waarin ze hun resultaten halen. De brandweerman zijn, alle besluiten nemen en inhoud gedreven op het vakgebied.

Wat nu nodig is: Een MT gaat echt stralen als ze Kwetsbaar & moedig durven te zijn. Leiders durven dan in hun MT kwetsbaar te zijn en vinden het gaaf dat een collega ergens beter in is, of ergens meer verstand van heeft. Zij hebben de moed om zo over onderwerpen niet direct een mening te hebben, te zeggen dat ze het niet weten, én ze durven een expert te vragen.  

Gemeenschappelijk belang boven Individueel presteren

Wat volstond: Individueel presteren. In een MT heeft iedere manager meestal een eigen “club”, “toko” of verantwoordelijkheid. Daar hoort vaak een budget- en prestatieverantwoordelijkheid bij.

Wat nu nodig is: Er ontstaat pas echt energie als het team gaat voor het Gemeenschappelijk belang. Als een management team samen gaat sturen, dan zijn ze als collega’s in staat om het gezamenlijke belang prioriteit te geven. Dat zie je in gezamenlijke afstemming en optimalisatie over de afdelingen heen.

Waarom en wat boven Hoe en wanneer

Wat volstond: Hoe en Wanneer. De manager is inhoudelijk sterk betrokken bij het werk en bepaalt hoe en wanneer het werk wordt gedaan.

Wat nu nodig is: Professionals pakken echt eigenaarschap als het MT stuurt op het Waarom en wat. Het Management Team draagt continu uit waarom de organisatie-eenheid bestaat, waartoe zij op aarde is en in het verlengde daarvan wat er geleverd gaat worden.

Vragen & onderzoeken boven Antwoorden & oplossingen

Wat volstond: Antwoorden & oplossingen. De manager als specialist zorgt voor snelheid; van managers wordt verwacht dat ze oplossingsgericht zijn en dat ze de antwoorden hebben op alle vragen die (door iedereen) gesteld worden.

Wat nu nodig is: medewerkers raken echt betrokken als leider door Vragen en onderzoeken: Leiders in het Management Team hebben een vragende en onderzoekende houding. Ze stellen open vragen, en vragen door, om te onderzoeken en te begrijpen. Daarnaast geven ze geen pasklare oplossingen. 

 

 

 

“Vraag ze niet een boot te bouwen maar verlangen naar de overkant”

Focus op klant en medewerker boven Efficiënte interne organisatie

Wat volstond: Efficiënte interne organisatie waarbij de manager gericht is op het zo efficiënt inrichten van de processen en zo efficiënt mogelijk inzetten van mensen en middelen.

Wat nu nodig is: Je bereikt veel meer (effectiviteit) met Focus op klant en medewerker. Waardering van klanten en medewerkers zijn de belangrijkste drijfveren. Leiders zijn primair gericht op het ondersteunen en faciliteren van de medewerker en effectief realiseren van klantwaarde.  

Transparant sturen in het nu boven Verantwoording achteraf

Wat volstond: Verantwoording achteraf. MT’s worden gedreven door de P&C-cyclus. Voor nieuwe initiatieven moeten nieuwe plannen worden opgeleverd en financiering worden geregeld. Mijlpalen volgen, stuurgroepen, etc.

Wat nu nodig is: Snel bijsturen door Transparant sturen in het nu. Leiders sturen bij in het kortste bijstuurmoment en daarmee niet achteraf (want dan ben je te laat). Daarbij zijn lange termijndoelen gekoppeld aan korte termijn resultaten. Hiervoor richten zij samen met de medewerkers een werkwijze in die maximale transparantie geeft op basis van meetgegevens en data.

Bouwen aan autonomie boven zelf besturen & besluiten

Wat volstond: Zelf besturen & besluiten. Het MT zit duidelijk aan het stuur en doet dit met behulp van uitgebreide analyses en voorstellen van medewerkers.

Wat nu nodig is: het MT kan bouwen aan autonomie door gestructureerd de vangrails van teams te vergroten. Het MT heeft een duidelijk beeld van waar de teams staan in termen van maturiteit. Als leiders individueel en MT gezamenlijk geven ze medewerkers autonomie die aansluit bij de volwassenheid.

Succes met toepassen in jouw MT!

 

Doorpraten om het werkend krijgen in jouw Management Team?

We denken graag met je mee. Vul onderaan deze pagina het contactformulier in en we nemen contact met je op!

Bouw met 7 elementen aan het Agile DNA van je organisatie

Bouw met 7 elementen aan het Agile DNA van je organisatie

Cultuur…. klinkt nogal vaag. Lange trajecten met weinig output. Toch zit de kern van een Agile transformatie in het succes van de verandering in gedrag. Noem het de growth mindset van Carol Dweck of het Agile DNA. 

Agile Business consortium schreef er een mooi artikel over waarin ze ingaan op wat een Agile cutuur is, uit welke elementen die bestaat en over de paradox.

De definitie van een Agile cultuur is 

Agile DNA gaat over het creëren van een omgeving ondersteund door waarden, gedragingen en praktijken die stellen organisaties, teams en individuen in staat om meer adaptief te zijn, flexibel, innovatief en veerkrachtig in de omgang met complexiteit, onzekerheid en verandering.

Er zijn 7 elementen in organisaties met een Agile DNA:

1. Inspirerend doel en zinvolle resultaten – een duidelijke, boeiend en inspirerend doel dat zich richt op resultaten die er toe doen voor alle belanghebbenden

2. Agile leiderschap – ondersteunend leiderschap voorbij richtlijn, commando- en controlestijl

3. Welzijn en vervulling – positief en positiviteit voorbij op angst gebaseerde stress, vermoeidheid en burn-out. Het verstrekken van een diep gevoel en gevoel van prestatie voor individuen

4. Samenwerkende teams en gedistribueerde autoriteit – een netwerk van samenwerkende teams met meer autonomie voor passende besluitvorming

5. Vertrouwen en transparantie – loyaliteit, integriteit en toewijding aan transparantie, openheid en eerlijkheid op het dagelijkse werk

6. Aanpassingsvermogen aan verandering – een sterke kern die zorgt stabiliteit met flexibiliteit om aan te passen en te veranderen

7. Innovatie, leren en persoonlijk meesterschap – psychologische veiligheid, doordachte experimenten, leren en reflecteren op weg naar persoonlijke sterke punten en meesterschap 

De paradox

Ze gaan ook in op de paradox in 4 concurrende waarden in een Agile cultuur

a. Interne oriëntatie – naar binnen gericht op ontwikkeling, samenwerking, integratie van activiteiten, coördinatie
b. Externe oriëntatie – kijkend naar de markt, concurrentie, klantbehoeften, diversificatie van activiteiten
c. Stabiliteit – hecht waarde aan duidelijke structuren, planning, budgetten, betrouwbaarheid en gaat ervan uit dat deze kan worden gecontroleerd
d. Flexibiliteit – geeft de voorkeur aan een flexibele instelling en manier van organiseren om snel aan te passen aan veranderende situatie

 Ook benoemen ze 9 leiderschapsprincipes

1. Daden spreken luider dan woorden

2. Verbeterde kwaliteit van denken leidt tot verbetering uitkomsten

3. Organisaties verbeteren door effectieve feedback

4. Mensen hebben betekenis en doel nodig om ervoor te zorgen dat werk vervulling geeft

5. Emotie is een basis voor meer creativiteit en
innovatie

6. Leiderschap leeft overal in de organisatie

7. Leiders delegeren de juiste macht en autoriteit

8. Samenwerkende gemeenschappen bereiken meer dan individuen

9. Geweldige ideeën kunnen overal vandaan komen in de organisatie

Bron en lees het hele artikel op: Agile Business

Maak echt contact door remote inchecken met fun. Hoe gaat het met je op de schaal van…

Maak echt contact door remote inchecken met fun. Hoe gaat het met je op de schaal van…

We werken allemaal remote op dit moment. Om toch echt contact met elkaar te hebben is het belangrijk om te starten met een “check-in”: een moment zodat iedereen zich even kan uitspreken hoe hij of zij erbij zit.

Het zijn voor iedereen uitdagende tijden. De één ervaart vooral eenzaamheid, de ander kan de combinatie moeilijk aan met kinderen thuis & werken en de derde mist het koffie-apparaat moment. 

De momenten van tevredenheid, stress of somberheid wisselen elkaar ook sneller af. Omdat het belangrijk is dit te uiten en te bespreken is de check-in belangrijk. Elke week hetzelfde doen wordt op een gegeven moment een sleur dus hierbij wat inspiratie. 

Hou de mood van je team bij met de Niko-Niko calendar van Management 3.0 

Hoe gaat het met je op een schaal van…… Dieren en fictieve figuren doen het altijd goed:

 • Koe
 • Schaap
 • Kat
 • Frozen
 • Harry Potter
 • Lego

Hieronder een lijstje maar zoek makkelijk zelf op Internet op zoektoermen How do you feel on scale / what is your meme on scale

Durf je NPS score als manager te vragen

Durf je NPS score als manager te vragen

In een sterk wensbare organisatie is het geven en ontvangen van feedback essentieel, als een hartslag om te groeien en jezelf te ontwikkelen. Door feedback krijg in inzicht in je handelen, niet als kritiek maar als kans om te verbeteren maar hoe realiseer je dat en hoe geef je daarin het goede voorbeeld? 

 Velen van ons weten wel dat een cultuur van constant geven en ontvangen van feedback niet eenvoudig is. Als manager geeft je wel feedback of verwerkt dit in een beoordelingsgesprek. Maar geef eens eerlijk antwoord: hoe vaak heb je zelf afgelopen maand feedback gevraagd? Krijg je regelmatig opmerkingen terug, commentaar, ideeen. Of juist helemaal niet.

Wat vinden ze nou echt van je?

De basis van Agile leiderschap is openheid en transparantie. En dat betekent dat je geen schild hoeft omhoog te houden en mag erkennen dat je niet alles goed doet als leider. Daarmee geef je het goede voorbeeld.

Je krijgt inzicht in wat het team nodig heeft en wat je beter zou kunnen doen? Ook weet je wat is het effect van jouw gedrag op de individuen en het team

Hoe begin je? Vraag het ze gewoon!

Vele organisaties gebruiken veelvuldig de Net Promotor Score om te vragen aan hun klanten. De NPS score voor managers is een laagdrempelige manier om  aan de mensen om je heen te vragen wat je goed doet en waar je ontwikkelpunten zitten. Gebruik gewoon Microsoft Forms of een andere manier. Naast de NPS score kan je vragen toevoegen als:

 1. Kan je een situatie benoemen waarbij je dacht: “ja, dit is wat ik verwacht van mijn leidinggevende
 2. Kan je een situatie benoemen waarbij je dacht: “hier kan mijn leidinggevende nog in groeien”

Daarna ga je het gesprek aangaan over de antwoorden, dus niet anoniem doen. Laat je coachen door een (agile) coach, doe een cursus persoonlijk leiderschap of zet andere tools in om je leiderschap te verstevigen. Doe er je voordeel mee!

Boeksamenvatting Socrates op Sneakers. Stop met empathische vragen stellen

Boeksamenvatting Socrates op Sneakers. Stop met empathische vragen stellen

Eigenlijk hebben we hebben nooit goed geleerd om vragen te stellen. Sterker nog, vanaf de kleuterschool wordt ons dat afgeleerd. Bovendien zijn we onvoldoende getraind om te luisteren, de vraag goed te formuleren en écht te luisteren naar het antwoord. In dit boek lees je hoe je met een socratische grondhouding dit voor elkaar krijgt.

Hoe voer je nou een goed gesprek? Hoe zorg ik ervoor dat ik echt helemaal bij de ander ben en niet in het gesprek mijn eigen mening inbreng. We leven in een tijd dat je mening enorm belangrijk is en iedereen dat laat horen op sociale media. We zijn enorm druk met de ander te overtuigen met argumenten om onze waarheid op te dringen. Maar bestaat dé waarheid wel? Elke Wiss maakt inzichtelijk dat je mag toegeven dat je het niet weet, dat je aanbiedt om met de ander op zoek te gaan en leert je hoe je dit vraagt. Ze deelt over de fouten die ze maakte zodat jij ze niet hoeft te maken.

De eerste stap voor het voeren van een socratisch gesprek is het ontwikkelen van een socratisch vragende houding. Dat betekent dat je eigen kennis – of dat wat je denkt te weten – aan de kant zet en met een open houding naar de ander gaat luisteren. Zodat we gesprekken voeren die leiden tot verdieping en verbinding.

Een socratisch gesprek is een denkgesprek, een onderzoekgesprek en een manier van gesprekken voeren waarbij je samen tot een diepere wijsheid komt. Dit doe je door doorvragen, onderzoeken en reflecteren. Tijdens een socratisch gesprek is het de bedoeling je empathisch vermogen helemaal uit te schakelen, dit wordt ook wel de ‘empathische nulstand’ genoemd. Een mooi tegenwicht bij vele andere stromingen op dit moment dat je altijd empathie moet tonen.

Door empathie wordt je betrokken en kan je moeilijk de lastige vragen stellen en ga je de situatie subjectief interpreteren.

Met een Socratische houding train je je ogen en oren op objectief waarnemen en luisteren, zonder je eigen verhaal ertussen te laten komen. De voorwaarden worden goed beschreven: toestemming vragen om Socratische vragen te stellen, de taal die wordt gebruikt echt horen, het gesprek vertragen en frustraties in het gesprek te verdragen. Dit is het punt dat het begint te schuren en er irritatie gaat optreden en waar je tot nieuwe inzichten komt. Er is geen lijst met vragen die je kunt stellen of trucs die altijd werken. Dat past ook niet bij een Socratische levensfilosofie.

Waarom zijn we zo slecht in vragen stellen?

Pas op voor de volgende vraagvalkuilen: de maarvraag, de komma-sukkelvraag, cocktailvraag, vage vraag etc. De waarom vraag is opvallend genoeg niet altijd een verkeerde vraag. Daarnaast kan je je vragen indelen in ‘vragen naar boven’ (abstract) en ‘vragen naar beneden’ (concreet). In het eerste geval vraag je vooral naar concepten in het tweede geval naar feiten.

Welk woord past bij jouw mood vandaag? Ga eens echt in gesprek!

Welk woord past bij jouw mood vandaag? Ga eens echt in gesprek!

‘Hoe voel je je?’ Een simpele vraag, maar we vragen het onszelf nauwelijks af. Niet aan onszelf maar ook niet aan anderen. Gevoelens kunnen we soms ervaren als belemmering, maar bieden in feite belangrijke informatie wat we nu ervaren. Ook jij kan gevoelens beter herkennen, begrijpen en labelen om met deze kennis beter te kunnen labelen en reguleren.

In plaats van “ik voel me niet zo goed” kunnen zeggen “ik voel me bang” of “ik voel me verdrietig” betekent niet alleen dat je bewuster bent van je gevoelens, maar ook van de gedachten die tot die gevoelens leiden. Dat wil zeggen, je wordt je bewust van de manier waarop je een situatie, een gedrag van jezelf of van anderen, interpreteert.

In Permission to Feel presenteert Marc Brackett, professor aan het Child Study Center van Yale University en de oprichter en directeur van het Yale Center for Emotional Intelligence, een wetenschappelijke benadering van het omgaan met onze emoties. Hij heeft het RULER model ontwikkeld RULER om emoties te begrijpen en goed te kunnen uiten waardoor er minder stress en burn-out is en prestaties beter worden. Onderdeel van de aanpak is de mood meter:

Waar plaats je jezelf nu op de stemmingsmeter? Welke emotie beschrijft het beste wat je voelt? Wat kan ervoor zorgen dat je je zo voelt?

De RULER methode bestaat uit vijf vaardigheden. De eerste drie – Herkennen, begrijpen en labelen –  helpen ons om nauwkeurig te identificeren wat je voelt. De twee overgebleven vaardigheden – uitdrukken en reguleren – vertellen je hoe met die emoties kunt omgaan om de gewenste doelen te bereiken.

Herkennen van emoties bij onszelf. Wat we voelen maar ook in onze gezichtsuitdrukkingen, lichaamstaal, stemtonen en andere non-verbale signalen. Dit zijn allemaal signalen waarmee je het optreden van een emotie kunt herkennen

Begrijpen van de oorzaken en gevolgen van emotie. Het is belangrijk om de oorzaak van emoties te onthouden en te identificeren en te zien hoe ze onze gedachten en beslissingen beïnvloeden. Dit helpt ons om betere voorspellingen te doen over onze eigen gedachten en beter geïnformeerde keuzes te maken over ons gedrag.

Labelen van emoties met precieze woorden. Mensen met een meer ontwikkelde woordenschat voor gevoelens kunnen onderscheid maken tussen gerelateerde emoties, zoals tevreden, blij, opgetogen en extatisch. Hierdoor wordt het zelfbewustzijn vergroot, kunnen we emotie effectiever overbrengen en misverstanden in sociale interacties worden verminderd.

Uiten van emoties, rekening houdend met context en cultuur. Door onze gevoelens te uiten in overeenstemming met culturele normen en sociale contexten, kunnen we luisteraars informeren en empathie uitnodigen. Mensen die bekwaam zijn op dit gebied drukken uit wat ze voelen en passen hun gedrag dienovereenkomstig aan.

Reguleren is belangrijk om te leren in plaats van ze ons te laten reguleren. Er zijn praktische strategieën om om te gaan met wat wij en anderen voelen. Reguleren houdt in dat emotionele reacties op nuttige manieren worden gecontroleerd, getemperd en aangepast om persoonlijke en professionele doelen te bereiken. Dit betekent niet dat je ongemakkelijke emoties negeert, maar eerder leert om ze te accepteren en ermee om te gaan als ze opkomen.

 

Leuk maar wat kan ik ermee?

Voor jezelf

 • Vergroot je zelfbewustzijn, je emotie vocabulaire,
 • Wordt zelfverzekerder en comfortabeler met je emoties en leer meer te voelen door deze methode te volgen. Wat Naast dat je je prettiger gaat voelen krijg je als bonus dat je effectiever gaat worden
 • Volg je emoties over langere tijd om patronen te ontdekken

 

Met mensen in je omgeving als manager of veranderaar

 • Vraag aan het begin van het overleg hoe iedereen erbij zit. Een mooi alternatief voor rood-oranje-groen
 • Een start van de retrospective van het team
 • Of gebruik de mood meter in emoji’s

 

Bronvermelding: geinspireerd en deels overgenomen van Psychology today

Translate »

Pin It on Pinterest