Bouw met 7 elementen aan het Agile DNA van je organisatie

by | Mar 9, 2021 | Leadership | 0 comments

Cultuur…. klinkt nogal vaag. Lange trajecten met weinig output. Toch zit de kern van een Agile transformatie in het succes van de verandering in gedrag. Noem het de growth mindset van Carol Dweck of het Agile DNA. 

Agile Business consortium schreef er een mooi artikel over waarin ze ingaan op wat een Agile cutuur is, uit welke elementen die bestaat en over de paradox.

De definitie van een Agile cultuur is 

Agile DNA gaat over het creëren van een omgeving ondersteund door waarden, gedragingen en praktijken die stellen organisaties, teams en individuen in staat om meer adaptief te zijn, flexibel, innovatief en veerkrachtig in de omgang met complexiteit, onzekerheid en verandering.

Er zijn 7 elementen in organisaties met een Agile DNA:

1. Inspirerend doel en zinvolle resultaten – een duidelijke, boeiend en inspirerend doel dat zich richt op resultaten die er toe doen voor alle belanghebbenden

2. Agile leiderschap – ondersteunend leiderschap voorbij richtlijn, commando- en controlestijl

3. Welzijn en vervulling – positief en positiviteit voorbij op angst gebaseerde stress, vermoeidheid en burn-out. Het verstrekken van een diep gevoel en gevoel van prestatie voor individuen

4. Samenwerkende teams en gedistribueerde autoriteit – een netwerk van samenwerkende teams met meer autonomie voor passende besluitvorming

5. Vertrouwen en transparantie – loyaliteit, integriteit en toewijding aan transparantie, openheid en eerlijkheid op het dagelijkse werk

6. Aanpassingsvermogen aan verandering – een sterke kern die zorgt stabiliteit met flexibiliteit om aan te passen en te veranderen

7. Innovatie, leren en persoonlijk meesterschap – psychologische veiligheid, doordachte experimenten, leren en reflecteren op weg naar persoonlijke sterke punten en meesterschap 

De paradox

Ze gaan ook in op de paradox in 4 concurrende waarden in een Agile cultuur

a. Interne oriëntatie – naar binnen gericht op ontwikkeling, samenwerking, integratie van activiteiten, coördinatie
b. Externe oriëntatie – kijkend naar de markt, concurrentie, klantbehoeften, diversificatie van activiteiten
c. Stabiliteit – hecht waarde aan duidelijke structuren, planning, budgetten, betrouwbaarheid en gaat ervan uit dat deze kan worden gecontroleerd
d. Flexibiliteit – geeft de voorkeur aan een flexibele instelling en manier van organiseren om snel aan te passen aan veranderende situatie

 Ook benoemen ze 9 leiderschapsprincipes

1. Daden spreken luider dan woorden

2. Verbeterde kwaliteit van denken leidt tot verbetering uitkomsten

3. Organisaties verbeteren door effectieve feedback

4. Mensen hebben betekenis en doel nodig om ervoor te zorgen dat werk vervulling geeft

5. Emotie is een basis voor meer creativiteit en
innovatie

6. Leiderschap leeft overal in de organisatie

7. Leiders delegeren de juiste macht en autoriteit

8. Samenwerkende gemeenschappen bereiken meer dan individuen

9. Geweldige ideeën kunnen overal vandaan komen in de organisatie

Bron en lees het hele artikel op: Agile Business

Related Post(s)

Pin It on Pinterest

Share This