Boeksamenvatting: The culture map… de cultuur mythe ontrafeld

by | Jun 30, 2021 | Boeksamenvatting | 0 comments

Veel mensen onderschatten hoe verschillend mensen handelen in andere landen. Voorbeelden en inzichten om dit te vermijden zijn te vinden in The Culture Map op 8 dimensies.

Erin Meyer beschrijft in haar boek op een goede manier hoe de communicatie in de wereld tussen verschillende culturen en nationaliteiten verschilt. Met 8 schalen om gedrag en communicatie, verduidelijkt ze met een links-rechtsschaal in een oogopslag de verschillen: 

1.Communiceren (Direct of indirect)

2.Evalueren (direct of indirect feedback)

3.Overtuigen (principe- of toepassingsgericht)

4.Leidinggeven (egalitair of hiërarchisch)

5.Beslissen (consensus of top-down)

6.Vertrouwen (taak- of relatie-gebaseerd)

7.Confrontatie (direct-indirect)

Tijd (lineaire of flexibele tijd)

Dimensie 1: communiceren

Hoe communiceren mensen met elkaar? Zeggen zij wat ze bedoelen of is het de bedoeling dat de luisteraar zelf de boodschap ‘uit de lucht’  haalt?

In een high context cultuur wordt vaak indirect gecommuniceerd, mensen zijn gewend om de bedoeling als het ware ‘uit de lucht te halen’.

In een low context cultuur is dit andersom. Precies, duidelijk en uitgesproken. Bij een grapje wordt dit er zelfs bij gezegd, om te voorkomen dat de ander niet wist dat het een grapje was.

Dimensie 2: evalueren

Hoe geven mensen feedback, direct en open of indirect en 1:1

In landen waar directe feedback gegeven wordt, is het prima om direct op de persoon in de groep feedback te geven. Taak en persoon zijn compleet van elkaar gescheiden.

Bij landen waar indirecte feedback gewoon is wordt kritiek in verschillende fasen gegeven, het liefst indirect, en nooit en public. Gezichtsverlies moet ten alle tijden vermeden worden.

Dimensie 3: overtuigen

Hoe mensen elkaar overtuigen en presenteren

Sommige landen argumenteren concept gedreven. Eerst presenteren van de regels, bevindingen en cijfers die tot jouw conclusie hebben geleid

Aan de rechterzijde zit conclusie eerst. Je begint met de conclusie van het verhaal, en daarna meer uitleg over hoe je tot die conclusie gekomen bent.

De Aziatische landen zitten op een compleet andere schaal: de holistische methode. Hierbij is het begrijpen van de context als eerste van belang, voordat we over conclusies en de weg naar de conclusie spreken.

Dimensie 4: leidinggeven

Hoe moet een leider zich gedragen: hiërarchisch of juist als één van hen

Binnen egalitaire culturen is de baas one of the guys. De baas hoeft niet alle antwoorden te weten, kan meedoen met discussies. Daardoor duren besluiten lang.

Binnen hiërarchische culturen heeft de baas gewoon gelijk en die spreek je niet tegen. Dit is de snelste manier van besluitvorming, met een hogere foutmarge tot gevolg.

Dimensie 5: beslissen

Hoe worden beslissingen genomen en hoe hard is deze. Het zit dicht tegen leiderschap aan maar verschilt ook

In een consensuele cultuur wordt consensus opgebouwd op een lager niveau voordat een voorstel op een hoger niveau wordt gebracht, waardoor een brede bedrijfsconsensus mogelijk wordt. Dan staat het besluit ook echt vast

In top-down gedreven omgeving wordt snel een beslissing genomen maar die staat niet vast. Op basis van nieuwe informatie kan je het besluit aanpassen

Dimensie 6: Vertrouwen

De vertrouwen dimensie, beschrijft hoe wij mensen vertrouwen.

Je krijgt vertrouwen op basis van je activiteiten, resultaten en vaardigheden. Zakelijk en privé zijn strikt gescheiden.

Of krijg je vertrouwen op relatie. De persoonlijke relatie bepaalt of je samen business doet. Vriendschap staat boven collega’s, dat blijf je als je een bedrijf verlaat.

Dimensie 7: confrontatie

Ga je de confrontatie aan als je het niet eens zijn met een besluit.

Aan de confrontatie zijde is het goed de discussie aan te gaan omdat dit tot betere besluitvorming voert. In sommige hoort daar veel lichaamstaal en expressie bij.

Aan de confrontatie mijdende zijde bevinden is confrontatie not-done. Daarmee ontneem je iemand zijn waarde. Feedback vragen kondig je aan en geeft mensen de mogelijkheid dit anoniem te doen

Dimensie 8: Tijd

Hoe wordt omgegaan met tijd en planning

Is de tijd lineair dan is tijd ook echt tijd. Meetings verlopen voorspelbaar en starten op de minuut. De agenda wordt vooraf afgestemd, de volgorde van agendapunten en aangegeven tijd wordt aangehouden,

Is de tijd flexibel dan is het meer fluïde.  Meetings wordt niet ver van tevoren gepland, starten op een flexibel moment en in de meeting wordt besproken wat op dit moment het belangrijkste is. Als de tijd om is en het onderwerp niet klaar wordt dit afgemaakt.

Google vs Netflix vs Microsoft vs Mercedes

Bestel je het boek via deze link dan help je in het dekken van de kosten van LeadershipRebels

Related Post(s)

Pin It on Pinterest

Share This