BLOG

Gain New Insights!

We are happy to share the insights we have gained in recent years. Read what we learned here.

Vergroot je leiderschap met deze 4 stappen

Vergroot je leiderschap met deze 4 stappen

De rol van manager is snel aan het veranderen. Organisaties willen een nieuwe cultuur neerzetten met meer ondernemerschap, waarin meer wordt geëxperimenteerd, er meer eigenaarschap is en die teams centraal stelt in hun organisatie. Deze verandering vraagt veel van de...

read more
Kom in de flow modus (met deze 6 tips)

Kom in de flow modus (met deze 6 tips)

Je voelt je onoverwinnelijk, hebt echt wat bereikt en uren lang productief aan het werk geweest. Het leek alsof er niets anders op deze planeet was dan jij en je activiteit en je verloor de tijd helemaal uit het oog. Dat is wat flow is, de staat waarin je extreem...

read more
Scrum in name only? Check het met deze checklist

Scrum in name only? Check het met deze checklist

Voorkom Scrum In Name Only! Herken je in 1 van deze typologieën, doe de checklist of jouw team Scrum echt in de vingers heeft.  Vroeger spraken projectmanagers over Prince II in name only (PINO) als projecten enkel bijvoorbeeld de stages gates gebruikten of een...

read more
Balancing metrics on organizational level & maturity

Balancing metrics on organizational level & maturity

Making it tangible: What metrics can I use with the “Manifesto for Meaningful measuring” in mind? This is an overview of metrics you can use depending on each level in the organization and each maturity of the team. And remember: outcome is most important, with a...

read more
Stop met SWOT, ga voor TOWS

Stop met SWOT, ga voor TOWS

De TOWS matrix is een geweldig overzicht van alle strategische initiatieven die noodzakelijk zijn voor de groei en stabiliteit van de organisatie. TOWS begint waar de SWOT analyse ophoudt, na de constatering van de sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen om te...

read more

Pin It on Pinterest

Share This