Vergroot je leiderschap met deze 4 stappen

Vergroot je leiderschap met deze 4 stappen

De rol van manager is snel aan het veranderen. Organisaties willen een nieuwe cultuur neerzetten met meer ondernemerschap, waarin meer wordt geëxperimenteerd, er meer eigenaarschap is en die teams centraal stelt in hun organisatie. Deze verandering vraagt veel van de teams en het succes ligt in leiderschap.

Stel je eens voor: Je komt op kantoor. Je ziet teams samenwerken om iets nieuws te gaan proberen voor de klant. Ze weten ook al hoe ze het gaan evalueren en meten of het echt waarde heeft voor de klant. Er is een hoop synergie en lol in het team. Maar je ziet dat het ook niet vrijblijvend is. Ze spreken elkaar aan en nemen eigenaarschap. Het mag niet ten koste gaan van de customer journey en een speciale groep klanten wordt uitgekozen. Opeens besef je je: het was een lange reis met vallen en opstaan, maar hoe gaaf is dit!

 Van nature zijn vele managers geneigd om te sturen op de inhoud. Zo ben je immers manager geworden en dat voelt veilig. Maar inmiddels vind je dat het teveel om jou als persoon draait of je vindt dat je te weinig van het potentieel van je medewerkers gebruik maakt. Daarvoor zul je moeten gaan loslaten. Dit is essentieel zodat in de organisatie ruimte ontstaat voor:

 • Creativiteit, experimenten en ondernemerschap
 • Veiligheid & vertrouwen
 • Verantwoordelijkheidsgevoel
 • Fun & verbondenheid

What got you here, won’t get you there. Start met loslaten.

Maar hoe dan?

Disclaimer: er is geen gouden ei. Het aanleren van een nieuwe leiderschapsstijl is 80% transpiratie en 20% inspiratie. Iedereen die jou belooft dat je dit met een cursus leiderschap kan bereiken kan óf heel goed verkopen, óf maakt je alleen bewust onbekwaam.

Loslaten is niet iets wat je van het ene op het andere moment kan doen. Je kan niet omklappen van command & control naar servant leadership. Wees gerust: wij vinden dat volledig servant leadership en zelfsturende teams niet bestaan. Je kan wel een heel eind komen als je het stapje voor stapje doet. 

Een team kan het niet meteen vanaf het begin aan om volledig losgelaten te worden. Je zult dit gefaseerd moeten doen. Dit geldt dus ook voor jouw leiderschapsstijl die je aanpast aan het team. Anders gezegd: je geeft ze elke keer net iets teveel ruimte.

Dit zijn de stappen die je kunt nemen

 1. Ga het gesprek aan: wat hebben jullie (of zij) nodig om het beste team te worden? Maak samen een toekomstplaat en een routekaart hoe daar te komen. Het gesprek is belangrijker dan de uitkomst!
 2. Start met het meten van eigenaarschap: ga met de teams in gesprek hoeveel eigenaarschap ze nu hebben en hoeveel ze nu willen. Als je een game hiervoor gebruikt, loopt het gesprek veel makkelijker. Als je een MT hebt kan dit ook Management Team poker zijn.
 3. Stel je kwetsbaar op: je medewerkers zien je heel anders dan jij jezelf ziet. Introduceer de NPS score voor managers: how likely are you to recommend me as manager to a friend or colleague? Voeg daar twee vragen aan toe: wat heb je me zien doen wat je bij mijn rol hoorde en wat zou je me gunnen?
 4. Doe een agenda check: kijk bij elk onderwerp waarom een medewerker er niet zou kunnen zitten (in plaats van andersom).

Waarom zou je het niet moeten doen?

Doe dit niet als je zelf op het podium wilt staan, als je niet wilt dat er fouten worden gemaakt of dat er beslissingen worden genomen zonder jou. Wil je zelf de regie houden en het gezicht zijn van je afdeling? Begin er niet aan! Echter, wil je in een omgeving werken waar creativiteit en werkplezier er bij wijze van af spat? Dan is het cruciaal om te beginnen met loslaten.

 In een aantal blogs nemen we jou mee waarbij we kijken naar hoe je kunt loslaten en wat de benefits zijn van het loslaten. Loslaten is essentieel voor:

 • Creativiteit, experimenten en ondernemerschap
 • Veiligheid & vertrouwen
 • Eigenaarschap
 • Fun & verbondenheid

 Mocht je na het lezen van dit blog een vraag of opmerking hebben, stel of maak ze gerust. Wij wensen je veel plezier en succes toe in deze reis. Die reis die jij gaat maken, daar zijn wij nog mee bezig en we vinden het prachtig 😉 

Peter Neijenhuis  is een ware enthousiast in DevOps en High Performing Organisations. In zijn carrière als manager was hij snel geïntrigeerd in de wereld van de mens-factor in een bedrijf. Hoe succesvol kan een bedrijf zijn, door juist wel of niet te focussen op de cultuur en aandacht te schenken aan het grootste kapitaal in het bedrijf, de collega’s?

Al zijn opgedane ervaringen en kennis neemt hij nu mee in zijn werk als coach om organisaties te helpen, te ondersteunen en te begeleiden naar High Performing.

Jeroen Stoter is ondernemer, transformatiemanager, trainer en coach. Hij begeleidt organisaties in hun wens om meer wendbaarheid te krijgen of meer klant- en medewerker gericht te worden. Zijn expertise zit in het begeleiden van executives en Management Teams in deze verandering. Hij is gecertificeerd Lean/Agile/SAFe practitioner.
Met het kennisplatform LeadershipRebels deelt hij inzichten op thema’s als (persoonlijk) leiderschap, verandermanagement, scaling en coaching.

Omdenken: Maximale benefits halen? Reken uit hoeveel het kost het om het niet te maken

Omdenken: Maximale benefits halen? Reken uit hoeveel het kost het om het niet te maken

Om beslissingen te nemen, is het niet alleen noodzakelijk om te weten hoe waardevol iets is, maar ook hoe urgent het is. Cost of delay (CoD) geeft de economische impact weert van een vertraging in de oplevering van projecten. Met deze berekening kan je maximale economische impact maken. Sterkstaaltje omdenken!

Niet veel organisaties gebruiken deze methode terwijl het heel veel optimalisatie kan opleveren. CoD combineert de urgentie en waarde en komt uit het LEAN gedachtegoed en wordt nu ook veel in Agile en SAFe georiënteerde bedrijven gebruikt. Het is bedacht door Don Reinertsen en hij zei erover: “If you only quantify one thing, quantify the cost of delay.”

 The Cost of Delay helpt jou!

Mensen zijn geneigd naar de baten te kijken en onderschatten de negatieve factoren die een vertraging kan veroorzaken:  de hoeveelheid tijd en geld dat het kost om het project later af te ronden. In een flow georiënteerde organisatie moet je constant de prioriteiten updaten. De CoD helpt in:

 1. Het leidt tot nauwkeurigere schattingen van de waarde en kosten van elk initiatief. Waarde is hierin een breed begrip
 2. Het objectiveert naar de organisatie waarom welke keuzes gemaakt worden gebaseerd op economische impact
 3. Naast de baten krijgt je inzicht in de kosten van vertraging. Betere inschatting van de kosten om het niet af te maken of niet te doen
 4. Het uitlijnen van de CoD binnen de organisatie brengt autonomie. Zolang teams binnen de vangrails blijven kunnen ze autonoom keuzes maken

Hiermee kan je dus de resources inzetten op de belangrijkste zaken, in termen van waarde. Het is breder inzetbaar dan je wellicht denkt. Niet alleen in de productontwikkeling en software ontwikkeling waarbij je kijkt hoeveel het om de lancering van uw nieuwe dienst / product / feature uit te stellen maar ook breder bij organisatie beslissingen of bij het facilitaire bedrijf.

Weighted Shortest Job First (WSJF)

Het Scaled Agile framework heeft de Cost of Delay uitgebreid met een berekening van de kosten voor het uitvoeren van de taak, genaamd job duration. In dit plaatje zie je de impact door de gewogen kortste klus eerst te doen inzichtelijke wordt hoeveel meer waarde er gecreëerd kan worden.  het volgende plaatje zie je de impact als je eerst A, B, C doet

Het berekenen van de WSJF

Drie componenten zijn belangrijk in de WSJF

 1. Klant waarde – Wat is de relatieve waarde voor de klant of het bedrijf? Wat is de impact die we kunnen maken
 2. Tijd kritische waarde – Is er een vaste deadline of wat gebeurd er als we het later maken in termen van klanttevredenheid en aantal nieuwe en huidige klanten
 3. Risico mitigerende waarde – kunnen risico’s worden teruggebracht

De tweede stap is het berekenen van de inspanning om iets te realiseren ofwel de job duration. In het begin is dat moeilijk te bepalen maar hoe meer je dat doet met bijvoorbeeld planning poker hoe hoger de kwaliteit en hoe meer voorspelbaarheid.

In een tabel kan je dan een vergelijking maken om te kijken wat je het eerst moet oppakken

7 tips voor verandering met een glimlach in jouw organisatie

7 tips voor verandering met een glimlach in jouw organisatie

 veranderingen realiseren in jouw organisatie vooral heel moeilijk? Moet je bij het idee al zuchten? Veranderen met een glimlach is niet alleen veel leuker, het levert ook veel meer op. Wij helpen je op graag weg!

Wordt een succesvolle verandering primair gerealiseerd door de harde kant: het maken van nieuwe processen, het kantelen van de organisatiestructuur en nieuwe functies of is het juist de zachte kant: het veranderen van gedrag via een (cultuur)programma. Het is geen van beide ?

Verlangen creëren

Dat is het uitgangspunt: Hoe mooi zou het zijn als mensen die werken aan veranderingen als stijl ‘veranderen met een glimlach’ zouden hanteren? Dat wil zeggen: veranderen is leuk, past bij jou, voelt goed, brengt betrokkenheid en bevlogenheid, heeft focus op experimenteren, fun en bovenal: wordt door de mensen om je heen gewaardeerd!

En in de dagelijkse praktijk gaat het vaak echt anders. Old School verandermanagement gaat helemaal niet over energie, bevlogenheid en betrokkenheid en kenmerkt zich meer door begrippen als: duwen, top-down, (excel)plannenmakerij, structuren en ‘uitrollen’. Je merkt het waarschijnlijk al, veel van deze woorden alleen al geven veel weerstand en dat is ook vaak het effect als je kijkt naar veranderingen: veel weerstand met uiteindelijk als resultaat dat ca. 80% van de verandertrajecten mislukken.

En het kan dus anders, waarbij de basisregel vaak is: we meten die energie en betrokkenheid doorlopend.

Voorbeeld

 Je bedrijf focussen op 1 metric: zijn onze mensen ‘Superengaged’. Vanuit het heilige geloof dat als medewerkers bevlogen zijn de klanttevredenheid, efficiëntie en effectiviteit ook toenemen.

 Durf jij dat aan? Meet jij al de bevlogenheid van je medewerkers? We bedoelen dan niet een medewerkerstevredenheid onderzoek maar een maandelijkse of kwartaalmeting, inclusief een eNPS: de net promotor score voor medewerkers: Hoe waarschijnlijk is het dat jij als medewerker ons zal aanbevelen aan een vriend of collega? 

 Steeds meer bedrijven doen deze zgn. Engagement Scans, zo ook het bedrijf Enablon (onderdeel van Wolters Kluwer) daar doen ze een scan per kwartaal en verdiepen deze vraag met twee vragen op elke as van Intrinsieke motivatie 3.0: autonomy, purpose, mastery (gebaseerd op Drive van Daniel Pink).

Dit werkt zeker niet

Voordat we een beeld geven van hoe veranderen met een glimlach werkt, geven we je graag een kort lijstje van aanpakken waarvan bekend is dat ze in ieder geval niet werken. Dus ga ervoor zitten en check wat je herkent binnen jouw organisatie:

 1. Vernieuwen via oude structuren
 2. Nieuwe kansen ontdekken op platgetreden paden
 3. Verantwoordelijkheid stimuleren met top-down plannen
 4. Bewegen zonder verrassingen
 5. Vernieuwing creëren door problemen op te lossen (brandjes blussen)
 6. Anders werken met bestaande taal
 7. Leren en tegelijkertijd beschermen wat we bedacht hebben
  (bron: Arend Ardon).

Waarmee verloopt je volgende verandering met een glimlach?

Hieronder een aantal tips om veranderingen in de toekomst echt anders aan te pakken:

1. Maak SAMEN een aansprekend, inspirerend en verbindend perspectief

Storytelling kan goed helpen om jouw boodschap beter over te brengen. Een verhaal is helemaal goed als het ook wordt doorverteld. Dus werk samen aan een verhaal, ga het gesprek aan, vorm een beeld over de toekomst en kom zo samen tot een pakkend c.q. lonkend perspectief.

2. Doe heel veel experimenten

Als je een richting weet voor de verandering. Ga dan daarna op basis van ‘proto-typing’ aan de slag richting die verandering. Bouw dus niet 6 maanden aan een beoogd eindproduct, maar bepaal samen met je team in welke stappen je het einddoel kunt halen, gebruikmakend van ‘tussenproducten’. En dat komt dan natuurlijk neer op experimenteren, kijken wat er lukt, ontdekken wat mislukt, aanpassen, doorzetten en opnieuw proberen.

3. Maakt het onderdeel van de structuur van werken (way of working)

Door veranderen in de gewone manier van werken toe te passen wordt veranderen normaal. Maak er standaard tijd voor vrij. Als je als bedrijf software ontwikkeld kan je bijvoorbeeld een innovatieweek houden voor elke nieuwe planningscyclus start en bij een klantenservice kan je maandelijks één dag per medewerker reserveren waarbij medewerkers zelf nieuwe dingen mogen proberen en aan het einde van de dag het resultaat laten zien.

4. Werk in kleine stappen successen tonen en energie vasthouden

Om veranderingen echt te laten stromen is ook hier de glimlach nodig. Maak geen grote uitgebreide veranderplannen maar laat alle teams die actief bijdragen in de verandering hun werk plannen in kwartalen, waarbij elk zes weken een demo aan de hele organisatie wordt gegeven. Daarmee leren mensen om te werken in kleine stapjes, te proberen en al veranderingen neer te zetten. Je kan als je functie omschrijvingen moet maken na zes weken de eerste live zetten i.p.v. na een jaar allemaal. Hiermee ontstaat een vibe en zorgt ervoor dat de overgang van de oude naar nieuwe structuur en verandering meer natuurlijk verloopt

5. Stel het juiste team samen

Het team moet juist zijn samengesteld om de verandering te leiden. Enerzijds zijn dat de leiders in de organisatie op alle niveaus zodat er genoeg formele macht is en die ook leiderschap kunnen tonen. Zorg anderzijds voor genoeg deskundigheid en informele macht van mensen in de organisatie. Dit vraagt om onderzoek om te bekijken waar die macht is, waar de deskundigheid aanwezig is en ook om het organiseren van je tegenstand.

6. Fouten maken moet!

Veranderen = andere dingen doen en het mooiste is als je als uitgangspunt neemt dat je experimenteert én fouten of mislukkingen vooraf accepteert. Zorg ervoor dat je laat zien wat er fout gaat (sommige bedrijven organiseren zelfs ‘fuck-up-meetings’), geef ruimte om ervaringen te delen en laat uiteraard ook zien wat er goed ging, welke succes er waren en waar je blij van wordt

7. Weet wat er speelt

Zorg ervoor dat je doorlopend meet wat er speelt onder je medewerkers. Zo kun je ook zien wat het effect is van veranderingen die plaatsvinden en bijv. het effect hiervan is op het werkplezier, bevlogenheid en loyaliteit.

 

Happiness gaat specifiek over  managers en MT’s

Het uiteindelijke succes valt of staat met het nieuwe gedrag van managers en MT’s. Dat nieuwe gedrag vatten wij graag als volgt samen:

Rol van leiders

De kern is: Vuurtje stoken in plaats van brandjes blussen. Eerder beschreven we al het gezamenlijk neerzetten van een aansprekend, inspirerend en verbindend perspectief. Zet de ‘leiderspet’ op om dit echt goed vorm te geven. Als leider inspireer je mensen met je verhaal. Je draagt de strategie en beoogde verandering ook uit en geeft zelf het goede voorbeeld. Ook enthousiasmeer en verbind je medewerkers hiermee.

Rol van Management Teams

MT’s geven samen vorm aan de verandering. Zij prioriteren wat belangrijk is en geven daarmee concreet vorm aan de richting en laten daarbij het werk over aan de teams. Zij bepalen het “wat” en laten het “hoe” over aan de teams. Daarnaast vertonen ze als groep voorbeeldgedrag: practice wat you preach. Als je wilt dat elke team een dagstart houdt dan geldt dit ook voor het MT.

En bovenal zorgen de MT’s voor een platform waarbij medewerkers hun ervaringen kunnen delen, ze maken ruimte op de MT agenda’s voor updates, zijn nieuwsgierig naar verhalen en MT’s vragen dan ook met regelmaat gasten aan de (al-dan-niet-digitale) MT-tafel.

Tot slot

In dit artikel gaven wij een aantal praktische tips om veranderen echt anders aan te pakken en gebruik te maken van nieuwe technieken. We wensen je veel succes en vooral een glimlach bij de stappen die je gaat zetten! En neem gerust contact met ons op als je wilt sparren hoe je dit werkend kan krijgen in jouw organisatie.

Boekentips:  Leading change John P. Kotter, Doorbreek de cirkel Arend Ardon, Durf te leiden Brene Brown

 

Alex Slavenburg

is ondernemer, inspirator, coach, trainer en auteur. Hij heeft meer dan 30 jaar (internationale) ervaring in het succesvol managen van veranderingen, managen van teams en boeken van resultaten en werkte jarenlang in de financiële dienstverlening. Sinds 2017 begeleidt hij met zijn bedrijf Happimotion organisaties die werkgeluk onderdeel willen maken van hun bedrijfsstrategie en cultuur met leiderschapsontwikkeling als de sleutel tot succes. Ook coacht en traint hij leidinggevenden op gebied van Werkgeluk en Leiderschap. Als basis hiervoor gebruikt hij de uitgangspunten van de positieve psychologie en eerder schreef hij al het boek “Leidinggeven met een glimlach”.

Jeroen Stoter

is ondernemer, transformatie manager, trainer en coach. Hij begeleidt organisaties in hun verandering gespecialiseerd in Lean / Agile / SAFe met speciale aandacht op de rol van leiders en Management Teams. Bij deze veranderingen is het doel om de aandacht weer terug naar klant en medewerkers te krijgen. Met kennisplatform LeadershipRebels geeft hij insights op thema’s als (persoonlijk) leiderschap, veranderen, groepsdynamiek, coachen, schaling & organisatie. Doel is om managers en professionals zelf voorbeeld te laten zijn in de verandering.

Durf te leiden: als leider moed, kwetsbaarheid en empathie tonen

Durf te leiden: als leider moed, kwetsbaarheid en empathie tonen

Als leider hoef je niet te doen alsof je alle antwoorden hebt; nieuwsgierigheid, vanuit het hart en vol moed en de juiste vragen stellen. Je ziet macht niet als iets om te verzamelen, maar als manier om kennis te delen: gepantserd vs Moedig leiderschap.

De eerste vaardigheid voor moedig leiderschap is ‘sparren met kwetsbaarheid’. ‘Kwetsbaarheid is de moed hebben om je te laten zien als je de uitkomst niet onder controle hebt.’ Dan ontstaat vertrouwen, innovatie, creativiteit en verantwoordelijkheid. Maar wat hebben we geleerd? Ons te pantseren en masker op te zetten.  Zes mythes van kwetsbaarheid

 1. Kwetsbaarheid is zwakte. …
 2. Ik doe niet aan kwetsbaarheid. …
 3. Ik kan het alleen doen. …
 4. Ik kan kwetsbaarheid hacken zodat er geen onzekerheid of ongemak is. …
 5. Vertrouwen gaat voor kwetsbaarheid. …
 6. Kwetsbaarheid is openbaarmaking.

 Gepantserde leiders gebruiken kritiek om zichzelf te beschermen. Moedige leiders erkennen, benoemen en normaliseren angst en onzekerheid.

 

Gepantserd vs Moedig leiderschap

Gepantserd leiderschap bestaat o.a. uit het stimuleren van perfectionisme, controle en regels en het belonen van uitputting als statussymbool. Moedig leiderschap bestaat daarentegen o.a. uit het zijn van een voorbeeld als het gaat om duidelijkheid, vriendelijkheid en hoop, het benoemen van (collectieve) angst en onzekerheid en het geven van het goede voorbeeld als het gaat om het nemen van rust. Zo kun je feedback vragen aan een vaste groep mensen. Deze noemt Brown jouw ‘vierkante team’. Een groep waarvan jij feedback op prijs stelt en waardeert, omdat ze van je houden dánkzij jouw imperfecties.

De 6 problemen in organisaties

In het boek wordt de gedragingen en cultuurproblemen beschreven waarvan leidinggevenden zeiden dat ze in organisaties in de weg staan:

 1. We vermijden moeilijke gesprekken, inclusief het geven van eerlijke, productieve feedback. Sommige leiders zeggen dat het een gebrek aan moed is, de meesten zeggen dat het komt omdat de culturele norm van ‘aardig en beleefd’ wordt gebruikt als een excuus om moeilijke gesprekken te vermijden
 2. In plaats van tijd te besteden aan het proactief erkennen en aanpakken van de angsten en gevoelens die zich voordoen tijdens verandering en ontreddering, besteden we een onredelijke hoeveelheid tijd aan het omgaan met problematisch gedrag
 3. Afnemend vertrouwen veroorzaakt door een gebrek aan verbinding en empathie
 4. Niet genoeg mensen nemen slimme risico’s of creëren en delen gedurfde ideeën om aan de uitdagende vraag en de onverzadigbare behoefte aan innovatie te voldoen
 5. Te veel schaamte en schuld, niet genoeg verantwoording en leren
 6. Mensen melden zich af voor essentiële gesprekken omdat ze er niet verkeerd uit willen zien enz

Tekst gaat verder onder de quote

Karakteristieken van moedig leiderschap

 1. Kwetsbaarheid: moedige leiders stoppen minstens zoveel energie in het begrijpen van anderen, als in het overbrengen van hun eigen boodschap. Ze vragen om duidelijke, heldere taal: nodig de ander uit om te zeggen waar het op staat.
 2. Leven vanuit de waarden: leiders moeten vaak beslissingen nemen zonder zeker te zijn van de uitkomsten. Dat kan alleen maar als je zelf helder hebt wat je belangrijkste waarden zijn. En daarbij mag je niet blijven hangen in vage termen als ‘integriteit’ of ‘het verschil maken’, maar moet je waar je in gelooft vertalen naar concreet gedrag.
 3. Moedig vertrouwen: leiders moeten werken aan vertrouwen. Duidelijk vertellen wat je gaat doen en je daaraan houden. En kiezen voor moed boven gemak. Oftewel: het lef hebben om beslissingen te nemen die misschien niet leuk zijn, maar wel juist en rechtvaardig.
 4. Leren opstaan: leiders moeten leren hun eigen fouten niet langer te bedekken met verzinsels en complottheorieën, maar ze onder ogen te zien. Brown zegt: leer van je fouten, deel ze met je team en ga verder.

   

  De vertrouwensscan en werkboek

  De vertrouwensscan is een instrument waarmee je je individuele niveau van betrouwbaarheid kunt afmeten aan zeven gedragingen. Denk hierbij aan grenzen stellen en aanspreekbaarheid. Integriteit speelt hierbij een hoofdrol. Dit containerbegrip wordt gevuld met ‘kiezen voor moed boven gemak, kiezen voor wat juist is boven wat leuk, snel of gemakkelijk is; en ervoor kiezen om onze normen en waarden in de praktijk te brengen in plaats van die alleen maar met de mond te belijden.’ Ook bepaald geen sinecure in de waan van de dag.

  Het werkboek is een fantastische manier om het echt in de praktijk te brengen met inspirerende vragen en een uitgebreide begrippenlijst: https://daretolead.brenebrown.com/workbook-art-pics-glossary/

Bestel je het boek via deze link dan draag je bij aan de kosten van LeadershipRebels

Geef succesvol leiding aan de verandering door deze 8 stappen van Kotter te volgen

Geef succesvol leiding aan de verandering door deze 8 stappen van Kotter te volgen

Door het acht stappen model van Kotter is jouw volgende verandering wel succesvol!  Vele veranderingen falen, primair zijn daar acht redenen voor te geven. Onvoldoende visie, lonkend perspectief en draagvlak, te weinig volhouden en te weinig vieren. Bovenal is leiderschap nodig en loslaten van management gedrag.

Laten we eerlijk zijn…… verandering leveren meestal niet op wat verwacht werd. Een fusie blijkt niet de verwachte synergie op te leveren, de nieuwe organisatie verandering duurt veel te lang of het Agile of Lean programma levert toch niet de gewenste resultaten. Terwijl het aantal veranderingen exponentieel toeneemt. De snelheid van macro economische ontwikkelingen gaan steeds sneller en de organisatie wordt geacht steeds sneller te reageren door nieuwe en andere producten te ontwikkelen en constant productiviteit te verhogen. Om veranderingen succesvol te beginnen, vol te houden en succesvol af te ronden is leiderschap nodig! Kotter spreekt in zijn boek Leiderschap bij verandering wat je niet moet doen en geeft een acht stappen tellend plan om de veranderbeweging op gang te krijgen, te houden en succesvol af te ronden.

Kotter: “We need leadership, not management”

Leiderschap is nodig

Kotter geeft aan dat organisatie geen managers meer nodig hebben maar leiders. Leiders zetten een aantrekkijk toekomstbeeld neer, hebben een strategie en empoweren mensen om er een leidende rol in te nemen.  Hij stelt dat managers plannen en budgetten maken, zorgen voor de dagelijks operatie en zijn duidelijk korte termijn gericht en dat werkt juist contra productief. Het zijn de leiders die de skills hebben om de beweging in gang kunnen zetten en houden. Het zijn de mensen die risico’s durven nemen, mensen empoweren, eigenaarschap laten groeien en een aanstekelijke energie laten zien

Leiderschap is niet voorbehouden aan een paar mensen aan de top maar iets van iedereen. Dit komt omdat niet het neerzetten van de structuur, ontwerpen van het nieuwe proces of het nieuwe IT systeem zorgt voor een geslaagde verandering maar echt onderdeel zijn van de verandering werkt.

Acht fouten

Uit onderzoek van Kotter is gebleken dat er acht fouten het meest gemaakt worden. Om deze te voorkomen heeft hij een duidelijk stappen proces voor het doorvoeren van grote veranderingen opgesteld. Als je de acht stappen volgt voorkom je dat de verandering in jouw organisatie succesvol is en je organisatie effectief verandert.

 1. Het toestaan van te veel zelfgenoegzaamheid: ‘We zijn lekker bezig’; ‘Wij doen het beter dan anderen’. Een groot urgentiebesef is nodig omdat het hoge invloed op het resultaat.
 2. Een onvoldoende krachtige leidende coalitie creëren: Teveel belangrijke spelers hebben geen leidende rol in de verandering, ze zitten aan de zijlijn. Actieve betrokkenheid en inzet is nodig van alle spelers
 3. De kracht van visie onderschatten: Na lang vergaderen in de directie is de volzin er eindelijk. En er is een mooi Word document. Maar de inspirerende vertelling en het lonkend perspectief ontbreekt.
 4. De visie te weinig communiceren: de visie is gelanceerd tijdens een bijeenkomst en er is ook een poster van gemaakt inclusief een website. Maar het blijft bij de ene keer en medewerkers kunnen het zich daardoor niet meer herinneren
 5. Obstakels niet uit de weg ruimen: Als de visie en het verlangen er is bij iedereen maar er wordt door het leiderschap niet naar gehandeld of de middelen om het waar te maken worden niet verstrekt dan stokt de verandering snel
 6. Vergeten om ook op korte termijn kleine successen te realiseren: Er wordt continu getracht iedereen te stimuleren om vooral door te gaan maar en wordt niet continu stil gestaan wat al bereikt is. Mensen raken vermoeid en haken af
 7. Te snel de ‘overwinning’ vieren: Er wordt om politieke redenen relatief snel aangegeven dat we er zijn. In de organisatie blijkt er echter weinig veranderd te zijn als de stof is neergedaald
 8. Nalaten om de veranderingen te verankeren in de bedrijfscultuur: de organisatie cultuur moet meebewegen anders verankert de verandering niet

 Het 8 stappen model

Op basis van uitgevoerd onderzoek heeft Kotter een acht stappen model ontwikkeld om de kans op succes sterk te vergroten. Basis van de verandering is leiderschap waar hij in de stappen uitgebreid op in gaat.

“Als je van A naar B gaat moet je de taal van B spreken” 

 1. Urgentiebesef tot stand brengen. Duidelijk in kaart brengen waarom de verandering noodzakelijk is, wat de klantbeweging is en hoe de organisatie daarop moet reageren
 2. Een leidende coalitie vormen. Het team moet juist zijn samengesteld om de verandering te leiden. Er is genoeg formele en informele macht maar ook deskundigheid en bovenal leiderschap
 3. Een visie en strategie ontwikkelen. Het team moet samen met de organisatie diepgaand op zoek gaan naar de echte kernoorzaken, de benodigde verandering en de kernwaarden die erbij horen. Om een echte goede visie vorm te geven is tijd nodig
 4. De veranderingsvisie communiceren. Dit is niet eenmalig maar bij elke gelegenheid en voorzien van verhalen en de juiste touch in woord en beeld. Metaforen en storytelling zijn hierbij essentieel
 5. Een breed draagvlak creëren. Om de visie echt gedragen te krijgen moeten medewerkers invloed krijgen op de oplossing en alle obstakels oplossen die ontstaan in de overgang van oude naar nieuwe structuur en cultuur wegnemen
 6. Korte termijn resultaten realiseren. Plan korte termijn mijlpalen in en maak de verandering zichtbaar in bijvoorbeeld een nieuwe huisstijl, nieuwe vergaderstructuur of
 7. Consolideren en in beweging blijven. De juiste leiders zijn nodig die het nieuwe gedrag laten zien, lange termijn focus hebben en de innerlijke passie hebben om de verandering echt in te bedden
 8. Nieuwe benaderingen verankeren in de cultuur. Dit doe je de voortgang constant te meten in termen van waarde voor klant, medewerker maar ook ten opzicht van de north star metric. Het is de taak van de manager blindheid van de eigen cultuur te corrigeren

Bestel je het boek via deze link dan draag je bij aan de kosten van LeadershipRebels

Pin It on Pinterest