Boeksamenvatting: The culture map… de cultuur mythe ontrafeld

Boeksamenvatting: The culture map… de cultuur mythe ontrafeld

Veel mensen onderschatten hoe verschillend mensen handelen in andere landen. Voorbeelden en inzichten om dit te vermijden zijn te vinden in The Culture Map op 8 dimensies.

Erin Meyer beschrijft in haar boek op een goede manier hoe de communicatie in de wereld tussen verschillende culturen en nationaliteiten verschilt. Met 8 schalen om gedrag en communicatie, verduidelijkt ze met een links-rechtsschaal in een oogopslag de verschillen: 

1.Communiceren (Direct of indirect)

2.Evalueren (direct of indirect feedback)

3.Overtuigen (principe- of toepassingsgericht)

4.Leidinggeven (egalitair of hiërarchisch)

5.Beslissen (consensus of top-down)

6.Vertrouwen (taak- of relatie-gebaseerd)

7.Confrontatie (direct-indirect)

Tijd (lineaire of flexibele tijd)

Dimensie 1: communiceren

Hoe communiceren mensen met elkaar? Zeggen zij wat ze bedoelen of is het de bedoeling dat de luisteraar zelf de boodschap ‘uit de lucht’  haalt?

In een high context cultuur wordt vaak indirect gecommuniceerd, mensen zijn gewend om de bedoeling als het ware ‘uit de lucht te halen’.

In een low context cultuur is dit andersom. Precies, duidelijk en uitgesproken. Bij een grapje wordt dit er zelfs bij gezegd, om te voorkomen dat de ander niet wist dat het een grapje was.

Dimensie 2: evalueren

Hoe geven mensen feedback, direct en open of indirect en 1:1

In landen waar directe feedback gegeven wordt, is het prima om direct op de persoon in de groep feedback te geven. Taak en persoon zijn compleet van elkaar gescheiden.

Bij landen waar indirecte feedback gewoon is wordt kritiek in verschillende fasen gegeven, het liefst indirect, en nooit en public. Gezichtsverlies moet ten alle tijden vermeden worden.

Dimensie 3: overtuigen

Hoe mensen elkaar overtuigen en presenteren

Sommige landen argumenteren concept gedreven. Eerst presenteren van de regels, bevindingen en cijfers die tot jouw conclusie hebben geleid

Aan de rechterzijde zit conclusie eerst. Je begint met de conclusie van het verhaal, en daarna meer uitleg over hoe je tot die conclusie gekomen bent.

De Aziatische landen zitten op een compleet andere schaal: de holistische methode. Hierbij is het begrijpen van de context als eerste van belang, voordat we over conclusies en de weg naar de conclusie spreken.

Dimensie 4: leidinggeven

Hoe moet een leider zich gedragen: hiërarchisch of juist als één van hen

Binnen egalitaire culturen is de baas one of the guys. De baas hoeft niet alle antwoorden te weten, kan meedoen met discussies. Daardoor duren besluiten lang.

Binnen hiërarchische culturen heeft de baas gewoon gelijk en die spreek je niet tegen. Dit is de snelste manier van besluitvorming, met een hogere foutmarge tot gevolg.

Dimensie 5: beslissen

Hoe worden beslissingen genomen en hoe hard is deze. Het zit dicht tegen leiderschap aan maar verschilt ook

In een consensuele cultuur wordt consensus opgebouwd op een lager niveau voordat een voorstel op een hoger niveau wordt gebracht, waardoor een brede bedrijfsconsensus mogelijk wordt. Dan staat het besluit ook echt vast

In top-down gedreven omgeving wordt snel een beslissing genomen maar die staat niet vast. Op basis van nieuwe informatie kan je het besluit aanpassen

Dimensie 6: Vertrouwen

De vertrouwen dimensie, beschrijft hoe wij mensen vertrouwen.

Je krijgt vertrouwen op basis van je activiteiten, resultaten en vaardigheden. Zakelijk en privé zijn strikt gescheiden.

Of krijg je vertrouwen op relatie. De persoonlijke relatie bepaalt of je samen business doet. Vriendschap staat boven collega’s, dat blijf je als je een bedrijf verlaat.

Dimensie 7: confrontatie

Ga je de confrontatie aan als je het niet eens zijn met een besluit.

Aan de confrontatie zijde is het goed de discussie aan te gaan omdat dit tot betere besluitvorming voert. In sommige hoort daar veel lichaamstaal en expressie bij.

Aan de confrontatie mijdende zijde bevinden is confrontatie not-done. Daarmee ontneem je iemand zijn waarde. Feedback vragen kondig je aan en geeft mensen de mogelijkheid dit anoniem te doen

Dimensie 8: Tijd

Hoe wordt omgegaan met tijd en planning

Is de tijd lineair dan is tijd ook echt tijd. Meetings verlopen voorspelbaar en starten op de minuut. De agenda wordt vooraf afgestemd, de volgorde van agendapunten en aangegeven tijd wordt aangehouden,

Is de tijd flexibel dan is het meer fluïde.  Meetings wordt niet ver van tevoren gepland, starten op een flexibel moment en in de meeting wordt besproken wat op dit moment het belangrijkste is. Als de tijd om is en het onderwerp niet klaar wordt dit afgemaakt.

Google vs Netflix vs Microsoft vs Mercedes

Bestel je het boek via deze link dan help je in het dekken van de kosten van LeadershipRebels

Scrum in name only? Check het met deze checklist

Scrum in name only? Check het met deze checklist

Voorkom Scrum In Name Only! Herken je in 1 van deze typologieën, doe de checklist of jouw team Scrum echt in de vingers heeft

Vroeger spraken projectmanagers over Prince II in name only (PINO) als projecten enkel bijvoorbeeld de stages gates gebruikten of een document wel de naam gaven van een bepaald document in Prince II maar niet de inhoud.
We leven nu in het Agile tijdperk en daar zie je nu in toenemende mate SINO ontstaan Scrum in Name Only of Agile doen i.p.v. Agile zijn.   De mensen van Serious Scrum hebben er nog een bredere lijst van gemaakt. Welke herken jij?  

Check jezelf (en niet voor anderen zoals je manager)

Crisp heeft een Scrum checklist gemaakt als makkelijk overzicht om je team of teams te evalueren. Het is geen checklist voor management om af te vinken waar de teams staan. als set van vaste regels. Het is een set van aanknopingspunten.

Allerbelangrijkst im deze lijst te bekijken vanuit de Agile mindset: als kans om te leren en verbeteren en niet om terecht te wijzen of vinkjes om te halen. Het gesprek is belangrijker dan het vinkje. Je kan het bijvoorbeeld gebruikten voor de retrospective om het team samen te laten verkennen waar ze staan.

Credits aan Crisp, zie hierbij link naar alle versies in vele talen waaronder natuurlijk Engels.  

Gelukkig zijn is logisch te benaderen. Samenvatting boek logica van geluk van Mo Gawdat

Gelukkig zijn is logisch te benaderen. Samenvatting boek logica van geluk van Mo Gawdat

We zijn allemaal zo op zoek naar geluk en voldoening maar kennelijk is dat toch heel moeilijk. De auteur, Mo Gadwat, een hoge Google manager, benaderde het niet zweverig maar  als een wetenschappelijk vraagstuk. Hij beschrijft een geluksmodel dat drie factoren onderscheidt: de persoonlijke percepties en gedachten, de blinde vlekken zoals aannames en voorspellingen en tenslotte ultieme waarheden over onder meer het hier en nu, over liefde en over de dood.

Mo was gezond, extreem rijk en succesvol, maar voelde zich diep ongelukkig. Hij besloot het fenomeen van gelukservaring te benaderen als een ingenieur: onderzoek de bewijsbare feiten en pas een analytische logica toe. Hij wilde een geluksformule te vinden die keer op keer zou kunnen worden toegepast op ieders leven. 

Wat hij doet in zijn boek is je perspectieven verplaatsen. Als je de verkeerde kant op kijkt zie je de uitkomst niet. Formule: Geluk = jouw perceptie van de gebeurtenis – (minus) jouw verwachtingen van het leven. Hij heeft het lef om geloof en wetenschap op een wiskundige manier te benaderen, of er een goddelijk ontwerp is en of dit goddelijk ontwerp interventies doet. En het boek staat vol oneliners die je aan het denken zetten, bijvoorbeeld:

  • Het is de gedachte, niet de gebeurtenis die je ongelukkig maakt
  • Onze hersenen zijn gewend om in worstcase scenario te denken
  • Alles is zowel goed als slecht, of misschien is alles geen van beide
  • Gelukkige emoties zijn meestal verankerd in het heden
  • Er is geen inspanning nodig om systemen in evenwicht te houden. Als alles wat je doet moeiteloos gaat, heb je je pad gevonden
  • Hou van jezelf omdat je je best doet.

Bestel je via deze link dan lever je een bijdrage aan het onderhouden van deze site

In detail het boek beschreven

In hoofdstuk 1 gaat hij dieper in op geluk, ongeluk, pijn en lijden. Pijn is nuttig, waarschuwt je voor gevaar. Lijden is mentaal in pijn blijven hangen, onnodig. Geluk en ongeluk hebben alleen te maken met de gedachten die we hebben, niet met concrete gebeurtenissen. Het zit allemaal in je hoofd en dus kun je een bewuste keuze maken om gelukkig te zijn. 

De volgende hoofdstukken gaan over

  • 6 illusies die wij hebben over de werkelijkheid hebben,
  • 7 blinde vlekken
  • 5 waarheden.

Onze hersenen zijn ontworpen om meer aandacht te geven aan negatieve ervaringen. Nuttig in de oertijd, maar in deze moderne tijd werken ze tegen ons. Ander mooi voorbeel dis dat het nutteloos is om te veel waarde te hechten aan wat een ander van je vindt.

 

Pin It on Pinterest