Stop met SWOT, ga voor TOWS

Stop met SWOT, ga voor TOWS

De TOWS matrix is een geweldig overzicht van alle strategische initiatieven die noodzakelijk zijn voor de groei en stabiliteit van de organisatie. TOWS begint waar de SWOT analyse ophoudt, na de constatering van de sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen om te zetten in strategische opties en acties om de sterktes te benutten, kansen te grijpen, de zwaktes te compenseren,  en op bedreigingen te anticiperen.  

De SWOT analysse, wie kent ‘m niet, al vanaf de 60 jarige gemeengoed binnen bedrijven. SWOT is een afkorting voor Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats en is een gestructureerde planningsmethode die deze vier elementen van een projecy of organisatie evalueert. Het wordt zoveel gebruikt omdat het makkelijk te begrijpen is en goed inzichtelijk maakt. Met de SWOT kan je sterke punten van de organisatie gaan inzetten, het verbeteren van zwakke punten, minimaliseren van bedreigingen en optimaal benutten van kansen. Maar het kan nu veel beter!

De TOWS analyse geeft inzicht in strategische opties

De TOWS analyse is een variant van de SWOT-analyse.  Ze hebben dezelfde afkortingen voor sterke en zwakke punten, kansen en bedreigingen.

TOWS-analyse koppelt interne- aan factoren om relevante strategische opties te helpen identificeren. Door de kansen en bedreigingen van de externe omgeving te combineren met de sterke en zwakke punten van de interne organisatie, kunnen we vier basisstrategieën bedenken. Het geeft dus inzicht om te zien hoe het kansen kan benutten, bedreigingen kan verminderen, zwakke punten kan overwinnen en sterke punten kan laten groeien.

 

Verschillende strategien

Met TOWS structureer je je denken om alle strategische perspectieven te bestrijken met bijbehorende actiepunten. In de binnenste 4 kolommen komen de items uit de SWO analyse samen:

Sterke punten combineren met kansen (SO):
Overweeg alle sterke punten uit de SWOT-analyse om te bepalen hoe deze interne kracht u kan helpen om elke externe kans te verzilveren.

Kracht / bedreigingen (ST):
Overweeg alle sterke punten uit de SWOT-analyse bij elke dreiging om te bepalen hoe elke interne sterkte u kan helpen elke externe dreiging te vermijden.

Zwakke punten combineren met kansen (WO):
Overweeg alle zwakke punten uit de SWOT-analyse om te bepalen hoe de interne zwakte kan worden geëlimineerd door externe mogelijkheid te benutten.

Zwakke punten combineren met bedreigingen (WT):
Overweeg alle zwakke punten uit de SWOT-analyse met elke bedreiging om te bepalen hoe beide kunnen worden vermeden.

Hoe vul je de TOWS matrix in?

De TOWS-matrix heeft nog steeds de SWOT vlakken die aan de buitenkant staan. In de buitenranden schrijf je dus de 

  • Strenghts (sterktes)
  • Weaknesses (zwaktes)
  • Opportunities (kansen)
  • Threats (bedreigingen)

Nu komen we bij het TOWS deel. In de nieuwe vlakken verbind je nu de delen van de SWOT met elkaar zoals bijvoorbeeld de Sterkte en Opportunities (SO). 

AamvalsstrategieStrengths / Opportunities strategies
Sterktes benutten om te profiteren van de kansen die je in de business en markt ziet.

Verdedigingsstrategie: Strengths / Threats strategies
Sterktes benutten om bedreigingen te minimaliseren of nog beter… te neutraliseren.

Aanvalskracht versterken: Weaknesses / Opportunities strategies
Zwaktes compenseren door nieuwe kansen maximaal te benutten.

Defensie versterken: Weaknesses / Threats strategies
Strategieën om zwaktes en bedreigingen te compenseren of neutraliseren.

12 questions to measure the success of your Agile transformation: inspect & adapt

12 questions to measure the success of your Agile transformation: inspect & adapt

No two transformations are the same, but you can identify the same success factors. An Agile transformation is inspect & adapt, now do your inspect so that you can adjust your approach.

The perfect Agile transformation approach doesn’t exists. In some organizations a bottom up approach helps and in another company top-down. And yes, for all of the approaches it feels sometimes challenging. With your growth mindset you want to learn and see where you can improve. Measure your transformation with this checklist

Congratulations, with these answers you have found the room for improvements. But please don’t step over too fast in actions. Reflect with others in your company and make together and determine together the next actions. Based on the energy in the group for certain points, urgency or importance.

We are also available to reflect and give some advices. Please fill in the form at the bottom of the page.

Remember: it’s about the journey, not the destination

Credits to and based on article of Magdalena Firlit see link

 

De Agile Pil voor een Agile mindset

De Agile Pil voor een Agile mindset

Je hele organisatie in een oogwenk een Agile mindset, wie wil dat nou niet? Zonder enige training, coaching of begeleiding het moeilijkste deel van je Agile transformatie opgelost. Niks 80% transpiratie en 20% inspiratie. Gewoon gelijk NU!

Een Agile mindset is de combinatie van (zichtbare en onzichtbare) gedragingen en uitingen die samen de cultuur van de Agile organisatie vormen.

Het Agile manifesto is hiervan de kern, zo eenvoudig te lezen maar zo moeilijk om echt helemaal eigen te maken. De transformatie naar een Agile organisatie wordt vaak aangevlogen over processen, tools, middelen. Het inzetten van deze middelen kan zeker helpen bij de start maar leidt niet direct tot de Agile mindset. Je begint eigenlijk achteraan.

De Agile Mindset in 1 pil

Soms zou je willen dat je manager, team of een medewerker de Agile mindset NU zou kunnen inbrengen. Dit kan vanaf nu met deze pil!

Let op: er zijn wel gevaren bij het gebruik:

  • Je wilt opeens veel meer face 2 face en telefonisch contact in plaats van gebruik te maken van Outlook / Jira etc
  •  Je werkt in kleine iteraties om snel in te kunnen spelen op veranderingen in plaats van volgen van een plan
  • Je oogkleppen gaan af…. je bent gericht op samenwerken met je omgeving in plaats van onderhandelen.

Zie de foto van de achterkant van het doosje rechts.

Doing Agile vs Being Agile

En je bent van Doing Agile naar Being Agile gegaan…. bijna beangstigend :-). Doing Agile gaat over het uitvoeren van de rituelen, events en het werken in een framework. Being Agile gaat over de Agile mindset. 

Als het gaat om het doorvoeren van de agile manier van werken dan is het simpelweg implementeren van nieuwe tools en processen geen geborgde oplossing voor een Agile mindset. Een agile cultuur binnen een organisatie heeft hele andere kenmerken en vraagt een gewogen maar ook een radicale en rebelse aanpak. Neem contact met ons op als je daar eens over wilt sparren.

Ps. Ik was in september 2019 bij Crisp in Stockholm en heb van hen dit doosje meegekregen. Alle credits aan hen

Beste manager, good intentions are the mother of all fuck ups

Beste manager, good intentions are the mother of all fuck ups

Als manager ken je de lijstjes over het nieuwe leiderschap dat nodig is in organisaties. Het past bij je en de horizon zie je wel. Het lijkt je gaaf om je mensen beter te maken en teams te laten groeien in volwassenheid. Na een leiderschapstraining, workshop of webinar wil je dit ook echt gaan toepassen. Als je eerlijk bent blijft het vaak bij goede intenties. 

Als manager is die goede intentie na deze gave en mooie dag snel weer weg en wordt je  de volgende dag weer in het inhoudelijk werk ingezogen. Deze dringen helpen je om het echt werkelijkheid te laten worden 

Visualiseer waar je naartoe wilt

Schets voor jezelf een lonked perspectief. Doe dat via eenstoryteling voor jezelf, maak een mindmap of een visuele plaat. Vraag iemand in je omgeving die je een mooie sketch of weergave kan maken. Hang die op, zet in de achtergrond van je telefoon of bureablad van je laptop. Zo wordt je er elke keer weer aan herinnerd.

Bepaal je eerstvolgende actie 

Maak geen grote plan of roadmap!

  1. Blok gewoon in je agenda wanneer je dat nieuwe gedrag laten zien
  2. Bereid een vergadering op een andere manier voor zodat je in een meeting een andere aanpak hebt
  3. Bedenk andere vragen voor een 1:1 met een medewerker

Start met stoppen

Klinkt gek maar dit werkt bij veel managers heel goed. Je agenda is al ramvol en daar kan je echt niks bij stoppen. Je zult dus zaken moeten stoppen om ruimte te krijgen in je agenda voor je nieuwe gedrag. Moet je echt overal bij zitten of werkt dat juist de beweging tegen?

Agile_Alternatief

Bonustip!

We hebben een gaaf give away boekje uitgebracht (in NL en EN) voor slecht €7,49.  Hierin staan 17 dingen die je kan doen om Agile leiderschap in jouw dagelijkse werk werkelijkheid te laten worden. Als je je agenda erbij pakt zie je op de voorkant hoe het veelal nu gedaan wordt en aan de achterkant hoe het kan in een wendbare omgeving. Link om te bestellen in NL en EN 

 

Met deze tips kan je echt aan de slag

Pin It on Pinterest