Durf je NPS score als manager te vragen

Durf je NPS score als manager te vragen

In een sterk wensbare organisatie is het geven en ontvangen van feedback essentieel, als een hartslag om te groeien en jezelf te ontwikkelen. Door feedback krijg in inzicht in je handelen, niet als kritiek maar als kans om te verbeteren maar hoe realiseer je dat en hoe geef je daarin het goede voorbeeld? 

 Velen van ons weten wel dat een cultuur van constant geven en ontvangen van feedback niet eenvoudig is. Als manager geeft je wel feedback of verwerkt dit in een beoordelingsgesprek. Maar geef eens eerlijk antwoord: hoe vaak heb je zelf afgelopen maand feedback gevraagd? Krijg je regelmatig opmerkingen terug, commentaar, ideeen. Of juist helemaal niet.

Wat vinden ze nou echt van je?

De basis van Agile leiderschap is openheid en transparantie. En dat betekent dat je geen schild hoeft omhoog te houden en mag erkennen dat je niet alles goed doet als leider. Daarmee geef je het goede voorbeeld.

Je krijgt inzicht in wat het team nodig heeft en wat je beter zou kunnen doen? Ook weet je wat is het effect van jouw gedrag op de individuen en het team

Hoe begin je? Vraag het ze gewoon!

Vele organisaties gebruiken veelvuldig de Net Promotor Score om te vragen aan hun klanten. De NPS score voor managers is een laagdrempelige manier om  aan de mensen om je heen te vragen wat je goed doet en waar je ontwikkelpunten zitten. Gebruik gewoon Microsoft Forms of een andere manier. Naast de NPS score kan je vragen toevoegen als:

  1. Kan je een situatie benoemen waarbij je dacht: “ja, dit is wat ik verwacht van mijn leidinggevende
  2. Kan je een situatie benoemen waarbij je dacht: “hier kan mijn leidinggevende nog in groeien”

Daarna ga je het gesprek aangaan over de antwoorden, dus niet anoniem doen. Laat je coachen door een (agile) coach, doe een cursus persoonlijk leiderschap of zet andere tools in om je leiderschap te verstevigen. Doe er je voordeel mee!

Boeksamenvatting Socrates op Sneakers. Stop met empathische vragen stellen

Boeksamenvatting Socrates op Sneakers. Stop met empathische vragen stellen

Eigenlijk hebben we hebben nooit goed geleerd om vragen te stellen. Sterker nog, vanaf de kleuterschool wordt ons dat afgeleerd. Bovendien zijn we onvoldoende getraind om te luisteren, de vraag goed te formuleren en écht te luisteren naar het antwoord. In dit boek lees je hoe je met een socratische grondhouding dit voor elkaar krijgt.

Hoe voer je nou een goed gesprek? Hoe zorg ik ervoor dat ik echt helemaal bij de ander ben en niet in het gesprek mijn eigen mening inbreng. We leven in een tijd dat je mening enorm belangrijk is en iedereen dat laat horen op sociale media. We zijn enorm druk met de ander te overtuigen met argumenten om onze waarheid op te dringen. Maar bestaat dé waarheid wel? Elke Wiss maakt inzichtelijk dat je mag toegeven dat je het niet weet, dat je aanbiedt om met de ander op zoek te gaan en leert je hoe je dit vraagt. Ze deelt over de fouten die ze maakte zodat jij ze niet hoeft te maken.

De eerste stap voor het voeren van een socratisch gesprek is het ontwikkelen van een socratisch vragende houding. Dat betekent dat je eigen kennis – of dat wat je denkt te weten – aan de kant zet en met een open houding naar de ander gaat luisteren. Zodat we gesprekken voeren die leiden tot verdieping en verbinding.

Een socratisch gesprek is een denkgesprek, een onderzoekgesprek en een manier van gesprekken voeren waarbij je samen tot een diepere wijsheid komt. Dit doe je door doorvragen, onderzoeken en reflecteren. Tijdens een socratisch gesprek is het de bedoeling je empathisch vermogen helemaal uit te schakelen, dit wordt ook wel de ‘empathische nulstand’ genoemd. Een mooi tegenwicht bij vele andere stromingen op dit moment dat je altijd empathie moet tonen.

Door empathie wordt je betrokken en kan je moeilijk de lastige vragen stellen en ga je de situatie subjectief interpreteren.

Met een Socratische houding train je je ogen en oren op objectief waarnemen en luisteren, zonder je eigen verhaal ertussen te laten komen. De voorwaarden worden goed beschreven: toestemming vragen om Socratische vragen te stellen, de taal die wordt gebruikt echt horen, het gesprek vertragen en frustraties in het gesprek te verdragen. Dit is het punt dat het begint te schuren en er irritatie gaat optreden en waar je tot nieuwe inzichten komt. Er is geen lijst met vragen die je kunt stellen of trucs die altijd werken. Dat past ook niet bij een Socratische levensfilosofie.

Waarom zijn we zo slecht in vragen stellen?

Pas op voor de volgende vraagvalkuilen: de maarvraag, de komma-sukkelvraag, cocktailvraag, vage vraag etc. De waarom vraag is opvallend genoeg niet altijd een verkeerde vraag. Daarnaast kan je je vragen indelen in ‘vragen naar boven’ (abstract) en ‘vragen naar beneden’ (concreet). In het eerste geval vraag je vooral naar concepten in het tweede geval naar feiten.

Welk woord past bij jouw mood vandaag? Ga eens echt in gesprek!

Welk woord past bij jouw mood vandaag? Ga eens echt in gesprek!

‘Hoe voel je je?’ Een simpele vraag, maar we vragen het onszelf nauwelijks af. Niet aan onszelf maar ook niet aan anderen. Gevoelens kunnen we soms ervaren als belemmering, maar bieden in feite belangrijke informatie wat we nu ervaren. Ook jij kan gevoelens beter herkennen, begrijpen en labelen om met deze kennis beter te kunnen labelen en reguleren.

In plaats van “ik voel me niet zo goed” kunnen zeggen “ik voel me bang” of “ik voel me verdrietig” betekent niet alleen dat je bewuster bent van je gevoelens, maar ook van de gedachten die tot die gevoelens leiden. Dat wil zeggen, je wordt je bewust van de manier waarop je een situatie, een gedrag van jezelf of van anderen, interpreteert.

In Permission to Feel presenteert Marc Brackett, professor aan het Child Study Center van Yale University en de oprichter en directeur van het Yale Center for Emotional Intelligence, een wetenschappelijke benadering van het omgaan met onze emoties. Hij heeft het RULER model ontwikkeld RULER om emoties te begrijpen en goed te kunnen uiten waardoor er minder stress en burn-out is en prestaties beter worden. Onderdeel van de aanpak is de mood meter:

Waar plaats je jezelf nu op de stemmingsmeter? Welke emotie beschrijft het beste wat je voelt? Wat kan ervoor zorgen dat je je zo voelt?

De RULER methode bestaat uit vijf vaardigheden. De eerste drie – Herkennen, begrijpen en labelen –  helpen ons om nauwkeurig te identificeren wat je voelt. De twee overgebleven vaardigheden – uitdrukken en reguleren – vertellen je hoe met die emoties kunt omgaan om de gewenste doelen te bereiken.

Herkennen van emoties bij onszelf. Wat we voelen maar ook in onze gezichtsuitdrukkingen, lichaamstaal, stemtonen en andere non-verbale signalen. Dit zijn allemaal signalen waarmee je het optreden van een emotie kunt herkennen

Begrijpen van de oorzaken en gevolgen van emotie. Het is belangrijk om de oorzaak van emoties te onthouden en te identificeren en te zien hoe ze onze gedachten en beslissingen beïnvloeden. Dit helpt ons om betere voorspellingen te doen over onze eigen gedachten en beter geïnformeerde keuzes te maken over ons gedrag.

Labelen van emoties met precieze woorden. Mensen met een meer ontwikkelde woordenschat voor gevoelens kunnen onderscheid maken tussen gerelateerde emoties, zoals tevreden, blij, opgetogen en extatisch. Hierdoor wordt het zelfbewustzijn vergroot, kunnen we emotie effectiever overbrengen en misverstanden in sociale interacties worden verminderd.

Uiten van emoties, rekening houdend met context en cultuur. Door onze gevoelens te uiten in overeenstemming met culturele normen en sociale contexten, kunnen we luisteraars informeren en empathie uitnodigen. Mensen die bekwaam zijn op dit gebied drukken uit wat ze voelen en passen hun gedrag dienovereenkomstig aan.

Reguleren is belangrijk om te leren in plaats van ze ons te laten reguleren. Er zijn praktische strategieën om om te gaan met wat wij en anderen voelen. Reguleren houdt in dat emotionele reacties op nuttige manieren worden gecontroleerd, getemperd en aangepast om persoonlijke en professionele doelen te bereiken. Dit betekent niet dat je ongemakkelijke emoties negeert, maar eerder leert om ze te accepteren en ermee om te gaan als ze opkomen.

 

Leuk maar wat kan ik ermee?

Voor jezelf

  • Vergroot je zelfbewustzijn, je emotie vocabulaire,
  • Wordt zelfverzekerder en comfortabeler met je emoties en leer meer te voelen door deze methode te volgen. Wat Naast dat je je prettiger gaat voelen krijg je als bonus dat je effectiever gaat worden
  • Volg je emoties over langere tijd om patronen te ontdekken

 

Met mensen in je omgeving als manager of veranderaar

  • Vraag aan het begin van het overleg hoe iedereen erbij zit. Een mooi alternatief voor rood-oranje-groen
  • Een start van de retrospective van het team
  • Of gebruik de mood meter in emoji’s

 

Bronvermelding: geinspireerd en deels overgenomen van Psychology today

Pin It on Pinterest